Futo Akiyoshi
 
News Biography Works Publications & Articles Contact SNS
 
Either / Or, Futo Akiyosh + Kazuhito Tanakai, KAYOKOYUKI (Tokyo, Japan), 2020


Installation view


Installation view


Installation view


Installation viewInstallation view


13. 19 / 14. 19
2019, oil on canvas, 52 x 70 cm


3. 19 / 4. 18
2019, oil on canvas, 52 x 70 cm


6. 19 / 15. 19
2019, oil on canvas, 52 x 70 cm11. 19 / 2. 18
2019, oil on canvas, 52 x 70 cm


17. 19 / 4. 19
2019, oil on canvas, 52 x 70 cm


Untitled, 2003, type C-print, 55.8 x 44.7 cm, ed.10


 
Copyright (c) 2002 - Futo Akiyoshi All Rights Reserved.